De Aquarel

De Aquarel: zelfstandig verbonden!


Welkom bij de protestants-christelijke basisschool De Aquarel in de Zwolse wijk Aa-landen. Op De Aquarel streven we ernaar dat leerlingen steeds zelfstandiger worden, zonder elkaar hierbij uit het oog te verliezen. Bij ons voelen kinderen zich verbonden met andere leerlingen en met leerkrachten, staan leerkrachten in verbinding met de ouders en heeft de school een verbintenis met de wijk. De christelijke normen en waarden staan centraal bij ons op school. We staan open voor iedereen en hechten er veel waarde aan om een welkome en veilige plek te zijn voor iedereen die hier graag bij wil aansluiten.

'De kernwoorden van ons onderwijs zijn Verbindend, Versterkend en Vertrouwend.'

We vinden het belangrijk dat kinderen structuur meekrijgen. De voorspelbaarheid van dat wat er gebeurt op een dag en het gedrag van de leerkracht speelt daarbij een grote rol. Hierdoor komen kinderen niet voor onverwachte dingen te staan en voelen ze zich veilig. Op De Aquarel hebben we veel aandacht voor de kinderen en een open houding naar de ouders toe. Het welbevinden van ieder kind staat centraal: kinderen gaan pas leren als ze goed in hun vel zitten en zich veilig voelen.

De Aquarel geeft onderwijs aan ruim 300 kinderen. Bij ons werken ongeveer 25 medewerkers. Wij zijn onderdeel van De Vivente-groep. De Vivente-groep verzorgt christelijk onderwijs aan kinderen in Zwolle en bestaat uit 15 basisscholen met verschillende onderwijsconcepten.